Stacja 110/6kV Bzie

Zakres robót obejmował:
* niwelację terenu w rejonie obiektów wraz z formowaniem, zagęszczaniem nasypów i gruntu
* budowę ciągów komunikacyjnych (dróg dojazdowych), ogrodzenia i dróg wewnętrznych
* wykonanie robót budowlanych stacji napowietrznej 110/6kV "Bzie"
* budowę budynku rozdzielni głównej 6kV "Bzie"
* dostawę i zabudowę aparatury wraz z siecią obwodów pierwotnych i wtórnych stacji 110/6kV "Bzie"
* dostawę i zabudowę aparatury wraz z siecią obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni głównej 6kV "Bzie"
* wykonanie linii kablowej 110kV oraz światłowodowej  pomiędzy słupem S1-17 elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV, a polem liniowym budowanej stacji 110/6kV "Bzie"

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl