Projekty unijne

Firma ELEKTROPAKS Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 1. RPLU.04.02.00-06-0324/20 - Produkcja energii z OZE w Elektropaks Sp. z o.o.

W ramach projektu wykonano montaż 3 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do  131 kWp na dachach budynków zlokalizowanych w mieście Puławy:

 1. Biuro - ul. Dęblińska 6, 24-110 Puławy
 2. Magazyn - ul. Dęblińska 4D, 24-100 Puławy
 3. Obiekt Hotelowy - ul. 6-go Sierpnia 43B, 24-100 Puławy

Firma ELEKTROPAKS Sp. z o.o. zrealizowała trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
 

 1. "Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Elektropaks poprzez pozyskanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)".
   
 2. "Wzmocnienie potencjału maszynowego, technologicznego i kadrowego w celu zwiększenia konkurencyjności ELEKTROPAKS na rynku krajowym".
   
 3. "Kompleks hotelowo-gastronomiczny "Trzy Korony". Nr. projektu: 03.09-WND-RPLU.01.05.00-06-017/09".
Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl