Elektroenergetyka

ELEKTROPAKS Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej aktywnych przedsiębiorstw w branży elektrycznej w Polsce, zachowując przy tym najwyższe standardy wykonanych robót.

Mimo rosnącej konkurencji jesteśmy przedsiębiorstwem, wiarygodnym i profesjonalnym.

Wysoka jakość oferowanych przez nas usług oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem zapewniają firmie rynkowy sukces i znajdują swoje odzwierciedlenie w uzyskanych referencjach i nagrodach.

Realizujemy szeroki zakres inwestycji na terenie całego kraju w zakresie :

  • budowy i modernizacji napowietrznych i kablowych linii WN i Sn
  • budowy i modernizacji stacji energetycznych WN/Sn
  • serwisu, przeglądów i usług w zakresie konserwacji i remontów oraz utrzymania ruchu systemów elektroenergetycznych
  • kompleksowej realizacji instalacji oświetlenia, sygnalizacji i sterowania oraz instalacji iluminacji wraz z zasilaniem.
  • kompleksowej realizacji oświetlenia obiektów sportowych w tym stadionów – zaprojektowanie, budowa, modernizacja.
  • kompleksowego wykonania horyzontalnych przewiertów sterowanych do przejść pod przeszkodami terenowymi takimi jak: drogi, autostrady, linie kolejowe, rzeki, kanały.
Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl