Przewierty sterowane

Oto niektóre z realizacji w zakresie przewiertów sterowanych:

  • Budowa linii kablowej 110kV, systemu DTS, linii światłowodowej  relacji R-106 Żelazna - R-134 Skarbowców we Wrocławiu. wykonanie przewiertów sterowanych rurą SRS Ø160 o dł. 3x1811m oraz rurą SRS Ø110 o dł. 3x1811m.
  • Wykonanie przewiertów sterowanych na budowie Lotniska Modlin rurami SRS Ø250 o łącznej długości 820 mb.
  • Przebudowa układu kablowego podstacji trakcyjnej "Filtrowa" w Warszawie. Wykonanie przewiertów sterowanych rurą Ø160 o łącznej długości 2883,5mb.
  • Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Belwederskiej na odcinku od Al. Ujazdowskich do ulicy Chełmskiej w Warszawie, w ilościach:- słupy typu Pastorał Warszawski szt.46,- słupy typ Valmont szt. 47,- maszty 16 m typu Valmont szt. 2,- kabel oświetleniowy YKY 5x25 mb. 4658,- przewierty sterowane pod przepusty kablowe o łącznej długości 635 mb.
  • Demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowego oświetlenia na ul. Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie.Zakres prac obejmował:- demontaż kabla o dł. 31 028m- ułożenie kabla o dł. 41 803m- montaż słupów oświetleniowych w ilości 552 szt.- montaż opraw oświetleniowych w ilości 747 szt.- montaż szaf z układami rozdzielczymi i sterowniczymi w ilości 16 szt.- wykonanie siłami własnymi przewiertów sterowanych pod przepusty kablowe o dł.2560m w tym średnica przeciąganych rur ochronnych dla przewiertu wynosiła 440 mm- pomiary elektryczne i rozruch powyższych urządzeń 
  • Wykonanie robót budowlanych obejmujących:- budowa linii kablowej SN -15kV do zasilania stacji „Śródmieście"- budowa linii kablowych prądu stałego 600V zasilania sieci trakcyjnej.W ramach przeprowadzonych robót zostały wykonane przewierty sterowane pod przepusty kablowe.
  • „Budowa linii kablowej SN w miejscowości Łask, wykonanie przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur typu SRS-G 160"Wykonanie przewiertu sterowanego pod torami PKP:-  przewiert dwoma rurami Ø 160mm;- przewiert jedną rurą Ø 160 mm;- przewiert jedną rurą  Ø 110 mmW ramach robót wykonane zostały przewierty sterowane pod przepusty kablowe o łącznej długości 304 mb.
  • Wykonanie przewiertu sterowanego pod rurociąg ciśnieniowy z rur PE o średnicy 110 mm i łącznej długości 1468 mb.
Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl