Oświetlenie stadionów

  Oto niektóre z realizacji w zakresie oswietlenia płyt stadionów:

 • Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68.

  Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie następujących robót:
  1) stóp fundamentowych i czterech masztów stalowych o wysokości 54 m z montażem opraw oświetlenia stadionu w ilości 212 szt., oświetlenie klasy I obiektów sportowych wg Normy PN-EN 12193;
  2) linii kablowych NN i złącz kablowych;
  3) instalacji oświetlenia terenu przyległego w ilości 64 opraw oświetleniowych;
  4) instalacji monitoringu wizji;
  5) modernizacja stacji transformatorowej polegającej na:
  - wymianie rozdzielni głównej;
  - wymianie transformatora 1000 kVA

 • Modernizacja stadionu KOSZUTKA przy ul. Grażyńskiego w Katowicach - II etap.

  Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
  a) oświetlenie zewnętrzne stadionu:
  - słupy stalowe parkowe wys. 4 m rurowe ocynkowane (15 szt.);
  - maszty oświetleniowe wys. 20 m ze balastem (4 szt.);
  - oprawy oświetleniowe MAXILUX (24 szt.);

  b) zasilanie w energię elektryczną zaplecza socjalnego-Kontenera:
  - szafa kablowa ZK-TL INCOBEX typ 2XST3/88/1+FT-3 (1 szt.);
  - układ pomiarowy półpośrednie 200A INCOBEX typ UP3B (1 szt.)
  - kable YAKY 4x120 (5 m);
  - kable YAKY 4x50 (527 m);
  - kable YAKY 4x35 (104 m);
  - kable YKY 4x16 (16 m);
  - kable YAKY 4x16 (686 m);
  - kable YKY 3x10 (590 m);
  - kable YKSY 7x2,5 (626 m);

  c) monitoringu wizyjnego stadionu wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem centrali:
  - kamera szybkoobrotowa SILENT T-18EVW (1 szt.);
  - kamera dzień/noc SCC-B1391P (15 szt.);
  - monitor kolorowy 15" (1 szt.);
  - monitor kolorowy 21" (2 szt.);
  - nadajnik wizji po skręcie (16 szt.);
  - odbiornik wizji po skręcie (16 szt.);
  - rejestrator cyfrowy VIDIS PRO (1 szt.);
  - multiplekser KX1630CP (1 szt.). 

 • Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na stadionie piłkarskim przy ulicy Traugutta w Gdańsku. (406 opraw oświetleniowych).
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na poniżej opisane punkty tj.: od 2 do 12,
  2. Demontaż istniejącego systemu oświetlenia komunikacyjnego,
  3. Budowa kanalizacji kablowej o łącznej długości 10,5 km,
  4. Budowa budynku rozdzielni i agregatorowni,
  5. Rozbudowa stacji transformatorowej SN.NN,
  6. Wykonanie robót montażowych fundamentów i posadowienie 4 masztów,
  7. Wykonanie robót montażowych dla oświetlenie głównego stadionu na poziomie powyżej 2000Lx dla telewizji UDTV,
  8. Montaż oświetlenia komunikacyjnego w ilości 70 szt. słupów,
  9. Montaż agregatu prądotwórczego,
  10. Montaż stacji kontroli oświetleniem boiska głównego.
  11. Montaż stacji kontroli oświetlenia całego obiektu sportowego.
  12. Przeprowadzenie rozruchu i przekazanie do eksploatacji zainstalowanych systemów i urządzeń.
   
 •  Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: wykonanie nowego oświetlenia płyty głównej stadionu - na Stadionie Miejskim przy ulicy Bukowej 1 w Katowicach. (192 oprawy oswietleniowe).
  Zakres robót obejmował:
  a) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
  - oświetlenie płyty głównej boiska piłkarskiego o wymiarze pola gry 105x68 m wraz z zadaszonymi trybunami (planowana rozbudowa do 15.000 miejsc na widowni), spełniające wymogi UEFA i PZPN jak dla zawodów z transmisja HDTV,
  - dobór i montaż urządzeń, elementów wyposażenia,
  w zakresie:
  - projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  - projektów wykonawczych wszystkich branż,
  - przedmiarów robót,
  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  b) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych objętych ww. dokumentacja projektową,
  c) dostawa i montaż urządzeń, elementów wyposażenia. 
 • Przebudowa stadionu miejskiego - „Wykonanie oświetlenia stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej".
  Zakres robót obejmował:
  • - wyburzenia części istniejących trybun ziemnych;
  • - zabezpieczenie istniejących kabli;
  • - wykonanie fundamentów pod maszty oświetleniowe;
  • - wykonanie (dostawa i montaż) masztów oświetleniowych w ilości 4 szt.;
  • - dostawa i montaż opraw oświetleniowych w ilości 192 wraz z układami stabilazycyjnymi,
  • - wykonanie robót elektrycznych, tj. linii kablowych zasilających oświetleniowych (YAKYS 5x150 mm² - 480 m, YAKYS 5x240 mm² - 580 m, ) , sterowniczych YAKYS 12x1,5 mm² - 647 m,, oprzewodowania, dostawy i montażu urządzeń;
  • - uporządkowanie terenu robót,
  • - wykonanie przewiertów sterowanych o średnicy Ø 315 długości 110 mb.
 
Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl