Skablowanie 110kV RPZ Gdańska-EC Żerań oraz RPZ Wschodnia-EC Żerań

Zakres prac obejmował:

1. Budowę dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji: RPZ Gdańska – EC Żerań na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami kablowymi nr 15 i 23.

* budowę słupa kratowego kablowego nr 15 serii O24 ON120+5 zlokalizowanego w istn. przęśle 14-15 w odległości około 29,4m od istn. słupa nr 15;
* budowę słupa kratowego kablowego nr 23 serii O24 ON120+10 zlokalizowanego w istn. przęśle 23-24 w odległości około 46,4m od istn. słupa nr 23;
* budowę odcinka dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną dla światłowodowej linii kablowej na odcinku proj. sł. nr 15 – proj. sł. nr 23, długość trasy linii kablowej 110 kV – 1974m;
* przewieszenie istniejących przewodów roboczych i odgromowych na konstrukcje projektowanych słupów nr 15 i 23;
* demontaż istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami nr 15 i 23.

2. Budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji: RPZ Wschodnia – EC Żerań na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami kablowymi nr 29 i 37.

* budowę słupa kratowego kablowego nr 29 serii O24 ON120+5 zlokalizowanego w istn. przęśle 28-29 w odległości około 33,9m od istn. słupa nr 29;
* budowę słupa kratowego kablowego nr 37 serii O24 ON120+10 zlokalizowanego w istn. przęśle 37-38 w odległości około 49,5m od istn. słupa nr 37;
* budowę odcinka dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną dla światłowodowej linii kablowej na odcinku proj. sł. nr 29 – proj. sł. nr 37, długość trasy linii kablowej 110 kV:
· Tor I – 2084m;
· Tor II – 1943m;
* przewieszenie istniejących przewodów roboczych i odgromowych na konstrukcje projektowanych słupów nr 29 i 37;
* demontaż istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami nr 29 i 37.

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl