Linia Skarbowców-Żelazna

Zakres robót obejmował:
* budowę linii kablowej 110kV z wykonaniem muf i głowic kablem 3x XRUHKXs-FIMT 1x800 RMC /110 o dł. 2242m oraz kablem 3x XnRUHKXs-FIMT 1x800   RMC/110 o dł. 1080m, wykonanie kompleksowych pomiarów wraz z pomiarami wyładowań niezupełnych  i uruchomieniem  linii kablowej 110kV
* wykonanie przeweirtów sterowanych:
    - rura SRS fi160 o dł. 3x1811m
    - rura SRS fi110 o dł. 3x1811m
* budowę kanalizacji światłowodowej  pierwotnej, 2 rury RDHDPE 40/3,7 o łącznej długości 7198m
* budowę kanalizacji światłowodowej  - studnie  SKR-1, SKR-2 - 34szt.
* budowę linii światłowodowej kablem typu Z-XOTKtsd 36J o dł. 3769 m wraz z pomiarami  reflektometrycznymi
* budowę systemu (układu) monitoringu kabli  110kV - DTS wraz z kalibracją. Długość trasy włókna śwaitłowodowego 3820m
* uzyskanie pozwolenia na użytkowanie linii kablowej  110kV oraz linii światłowodowej

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl