Linia 110kV Łomianki-Czosnów

Zakres prac obejmował:

* Wykonanie dwóch linii kablowych 110kV ułożonych pomiędzy stacjami 110/15kV Łomianki i Czosnów tworzących wraz z istniejącą linią napowietrzną relacje: Mościska - Czosnów oraz Łomianki - Czosnów długość linii 14 818 m (długość trasy każdej z linii).
* Wykonanie odcinka linii kablowej 15kV Łomianki - Czosnów o długości 14 757m (długość trasy linii), 15 704m (długość kabli).
* Modernizacja pola liniowego 110kV nr 7 w stacji Łomianki.
* Wykonanie przewiertów sterowanych.
* Ułożenie linii światłowodowej.
* Zaprojektowanie, dostawa, zabudowa oraz uruchomienie systemu DTS.
* Wykonanie pomiarów i uruchomienie linii kablowych.
* Wykonanie projektów powykonawczych.


Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl