Iluminacje * Oświetlenie * Sygnalizacja

Niektóre z realizacji w zakresie iluminacji:

 • wykonanie  instalacji oświetleniowo- iluminacyjnej z wymianą rozdzielni i montażem agregatu prądotwórczego w Jaskini Mroźnej w Dolinie Kościeliskiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • wykonanie instalacji iluminacyjnych wraz z jej zasilaniem - obiektów Politechniki Warszawskiej
 • wykonanie instalacji iluminacji Smoczej Jamy na Wawelu wraz z zasilaniem i oświetleniem awaryjnym i pracami murarskimi (uzupełnienia tynków w kolorze skały)
 • wykonanie iluminacji Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie wraz z zasilaniem
 • wykonanie iluminacji wraz z zasilaniem Bazyliki o.o. Dominikanów w Lublinie oraz przebudową linii oświetlenia drogowego ul. Podwale w Lublinie
 • iluminacja zabytkowej zabudowy Kanału Młynówki od ul. Katedralnej do ul. Zamkowej w Opolu
 • iluminacja Mostu Zamkowego w Rzeszowie
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z iluminacją budynku Opera NOVA w Bydgoszczy wraz z przyległym terenem w ilości opraw 236 szt.
 

Niektóre z realizacji w zakresie oświetlenia:

 • przebudowa oświetlenia na ulicy Al. Jana Pawła II na odc. Solidarności do ronda ONZ w Warszawie
  Zakres prac obejmował:
  * montaż słupów trakcyjno-oświetleniowych w ilości 91 szt.
  * montaz opraw oświetleniowych w ilości 125 szt.
  * wymiana kabla oświetleniowego 4119 mb
 • wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na lodowisku w „SPODKU" w Katowicac
 • demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowego oświetlenia na ul. Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie
  Zakres prac obejmował:
  * demontaż kabla o dł. 31 028m
  * ułożenie kabla o dł. 41 803m
  * montaż słupów oświetleniowych w ilości 552 szt.
  * montaż opraw oświetleniowych w ilości 747 szt.
  * montaż szaf z układami rozdzielczymi i sterowniczymi w ilości 16 szt.
  * wykonanie siłami własnymi przewiertów sterowanych pod przepusty pod przepusty kablowe o dł.2560m w tym średnica przeciąganych rur ochronnych dla przewiertu wynosiła 440 mm
  * pomiary elektryczne i rozruch powyższych urządzeń
 • budowa zasilania i oświetlenia Parku Północnego w Płocku - II etap oraz wykonanie zasilania stróżówki
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego dróg - Wytwórni Melaminy II  -  Z. A. "Puławy" S. A.
 • budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego ul. Łabędzia - Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
 • wykonanie remontu i modernizacji oświetlenia hali sportowo-widowiskowej i basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4
 • wykonanie  instalacji oświetleniowo- iluminacyjnej z wymianą rozdzielni i montażem agregatu prądotwórczego w Jaskini Mroźnej w Dolinie Kościeliskiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • wykonanie instalacji iluminacji Smoczej Jamy na Wawelu wraz 
  z zasilaniem i oświetleniem awaryjnym i pracami murarskimi
 • wykonanie remontu oświetlenia trzynastu ulic na terenie Miasta Warszawy - Dzielnicy Mokotów (Abramowskiego, Lutocińska, Ksawerów, Bełska,
  Staszowska, Balonowa, Karwińska, Gierymskiego, Kostrzewskiego, Klarysewska, Zaniemyska, Solankowa i Hołówki). 
 • wykonanie oświetlenia ul. Karkonoskiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do obiektu "Biały Jar"
 • demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowego oświetlenia na Al. Solidarności na odc. od ul. Młynarskiej - ul. Radzymińska
 • demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Belwederskiej na odcinku od Al. Ujazdowskich do ulicy Chełmskiej w Warszawie, w ilościach:
  * słupy typu Pastorał Warszawski szt.46
  * słupy typ Valmont szt. 47
  * maszty 16 m typu Valmont szt. 2
  * kabel oświetleniowy YKY 5x25 mb. 4658
  * przewierty sterowane pod przepusty kablowe o łącznej długości 635 mb.
 • rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych SN i NN oraz oświetlenia ulicznego na ul. POW, Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • budowa oświetlenia drogowego wzdłuż Al. Kraśnickiej ( odc. od ul. Judyma do ul. Gęsiej ) w Lublinie
 • remont oświetlenia ulicznego ulicy Syreny na odcinku od ulicy Górczewskiej do ulicy Wolskiej w Warszawie
 • budowa oświetlenia ul. Łopuszniańskiej i ul. Za Walcownią w Kielcach wraz z wykonaniem chodnika i przebudową ogrodzenia
 • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego obiektów procesowych Wytwórni Melaminy III - dla części górnej instalacji . - Budowa Wytwórni Melaminy III - Z.A. „Puławy" S.A
 • budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Puławach
 • budowa oświetlenia w Parku Rury (etap II ) w Lublinie
 • budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Janowskiej - Krężnickiej oraz wzdłuż fragmentu ul. Bryńskiego w Lublinie
 • wykonanie instalacji iluminacyjnych wraz z jej zasilaniem - obiektów Politechniki Warszawskiej
 • budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż Al. Warszawskiej - III etap, wraz z budową "aktywnego" przejścia dla pieszych
 • wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Beskidzkiej i Myśliwskiej w Szczyrku
 • przebudowa oświetlenia na ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie - etap
 • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z pomiarami i uruchomieniem instalacji - dróg Wytwórni Melaminy III - Budowa Wytwórni Melaminy III - Z.A. „Puławy" S.A.
Niektóre z realizacji w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnych:
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Gminna w Zamościu
 • modernizacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Tysiąclecia - Unii Lubelskiej w Lublinie
 • przebudowa ul. Piłsudskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą
  Zakres prac obejmował:
  * wykonanie zasilania sterownika sygnalizacji ulicznej
  * budowę sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Plac Bychawski - Trasa Zielona w Lublinie
 • budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
 • dostosowanie (projekt + budowa) drogowych sygnalizacji świetlnych na ciągu ul. Jana Pawła II w Lublinie. Montaż drogowej sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa chodników, ścieżek rowerowych, obniżenie krawężników
 • poprawienie bezpieczeństwa na ul. Kunickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Zemborzycką w Lublinie
  Zakres robót:
  * roboty drogowe (chodniki, poszerzenia jezdni, przebudowa krawężnika, remont nawierzchni jezdni) na odcinku 250 m,
  * przebudowa drogowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach, przebudowa sieci trakcji trolejbusowej na w/w odcinku ulicy (druty jezdne o długości 560 m, przestawienie 5 słupów trakcyjnych),
  * wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  * usuniecie kolizji z infrastrukturą podziemną
 • wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107512L wraz z budową przejścia dla pieszych w m. Anielin w ramach tymczasowego dojazdu do nowego mostu przez rzekę Wisłę w Puławach
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piaskowa - Leśna w Puławach wraz z jej koordynacją z sygnalizacją świetlną ulic Piaskowa - Jaworowa
 • modernizacja Al. Niepodległości wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy Starostwie Powiatowym i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kraśniku
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego-Zagórska-Winnicka

 

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl