Rozbudowa stacji 110/15kV Staroniwa Rzeszów

Zakres robót obejmował:

* Budowa budynku stacji 110/15kV Rzeszów Staroniwa,
* Dostawa i montaż transformatorów TR1 i TR2 o mocy 25MVA,
* Dostawa i montaż rozdzielnicy SN 15kV,
* Dostawa i montaż rozdzielnicy GIS 110kV,
* Dostawa i montaż szaf telemechaniki,
* Budowa obwodów wtórnych 110kV i TR 110/15kV,
* Budowa linii kablowych 110kV,
* Budowa linii kablowych 15kV,
* Wykonanie instalacji SSW i CCTV,
* Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu stacji,
* Wykonanie dróg dojazdowych i chodników,
* Wykonanie i uruchomienie łączności,
* Wykonanie potrzeb własnych AC i DC,
* Wykonanie stanowiska baterii kondensatorów 15kV BKR1 i BKR2,
* Wykonanie stanowiska zespołów uziemiających ZK1 i ZK2,
* Wykonanie przyłączy wod - kan do budynku stacji
* Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
* Wykonanie testów i uruchomienie stacji 110/15kV Rzeszów Staroniwa.

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl