GPZ Podlesie

Zakres robót obejmował:
*opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej układy tymczasowe na czas realizacji robót (zmostkowanie)
*wykonanie modernizacji rozdzielni 110kV
* wymiana konstrukcji wraz z fundamentami
* wymiana komplentnego osprzętu 110kV
* zabezpieczenie antykorozyjne kontrukcji wsporczych
* modernizacja obwódów wtórnych
* modernizacji kanałów kablowych
* budowa mis olejowych pod transformatory TR1 i TR2 wraz z zabudową separatora oleju, studni chłonnej i kanalizacji
* likwidacja sprężonego powietrza
* modernizacji dróg stacji
* opracowanie szczegółowej instrukcji ekploatacji stacji po modernizacji

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl