Modernizacja i rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Gorzyce

Zakres robót obejmował:
* Budowa budynku stacji 110/15kV Gorzyce,
* Dostawa i montaż rozdzielni 110kV GIS,
* Dostawa i montaż transformatorów 110/15kV, 32MVA,
* Dostawa i montaż rozdzielnicy SN 15kV,
* Dostawa i montaż zespołów kompensacyjnych,
* Dostawa i montaż baterii kondensatorów BKR,
* Dostawa i montaż szaf potrzeb własnych,
* Dostawa i montaż szaf telemechaniki,
* Dostawa i montaż szaf pomiaru energii,
* Dostawa i montaż szaf łączności,
* Dostawa i montaż baterii akumulatorów 220VDC,
* Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przyłączy wody,
* Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia stacji,
* Wprowadzenie linii napowietrzno-kablowych 110kV,
* Wykonanie testów i uruchomienie stacji GPZ Gorzyce

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl