Stacja 110/15kV GPZ Dziesiąta

Zakres robót obejmował:
1.    Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej wraz z prawomocnym  pozwoleniem na budowę stacji 110/15/10kV Lublin Dziesiąta,
2.    Budowa budynku stacji GPZ Lublin Dziesiąta o kubaturze 3310,00m3
3.    Budowa rozdzielni 110kV,
4.    Budowa dwóch transformatorów 110/SN,
5.    Budowa linii kablowej 110kV relacji słup nr ABR (14)-LUX o długości trasy kabla 3x152m,
6.    Budowa linii kablowej 110kV relacji słup nr LUE (14)-LUX o długości trasy kabla 3x152m
7.    Wykonanie przebudowy słupa nr 14,
8.    Wymiana przewodów roboczych w sekcji odciągowej 14-17,
9.    Budowa rozdzielni 38-polowej,
10.  Potrzeby własne AC i DC,
11.  Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż., BHP i meble,
12.  Wykonanie instalacji CCTV, SSWiN, SSP, MD-2,
13.  Wymiana zabezpieczenia odległościowego i odcinkowego w polu linii 110kV GPZ Lublin Dziesiąta na stacji Abramowice,
14.  Wymiana zabezpieczenia odcinkowego w polu linii 110kV GPZ Lublin Dziesiąta na GPZ Lublin Elektrownia.
 

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl