GPZ 110/15kV Czosnów

Zakres robót obejmował:

 1. Wykonanie budynku stacji 15/110kV Czosnów
 2. Dostawę i montaż rodzielnicy 110kV GIS w układzie H5 oraz urządzeń nastawczych
 3. Dostawę i montaż transformatorów mocy 110/15kV o mocy 40MVA
 4. Dostawę i montaż rozdzielnicy 15kV oraz urzadzeń nastawczych
 5. Dostawę i montaż transformatorów uziemiających
 6. Dostawę i montaż baterii kondensatorów
 7. Dostawę i montaż szaf potrzeb własnych
 8. Wykonanie kanałów kablowych
 9. Wykonanie instalacji deszczowej i sanitarnej
 10. Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu
 11. Przeprowadzenie testów i uruchomienie stacji
 12. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na użytkowanie
   

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl