Rozbudowa stacji 110/15kV Rzeszów Centralna

Zakres robót obejmował:

* Wykonanie tymczasowego spięcia linii 110kV przed słupami nr 41B i 41A,
* Budowa budynku stacji 110/15kV Rzeszów Centralna; powierzchnia użytkowa 934,39 m2, kubatura 4294,77 m3, w którym znajdują się wszystkie niezbędne pomieszczenia do umieszczenia urządzeń stacyjnych oraz rozprowadzania kabli.
* Budowa dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu,
* Budowa powiązań kablowych - rozdzielni 110kV typu GIS z transformatorami mocy TRI i TR2,
* Dostawa, montaż dwóch transformatorów 110/15 kV, 25MVA,
* Dostawa, montaż rozdzielnicy 110kV GIS w układzie H5,
* Dostawa, montaż 44 polowej rozdzielnicy 15kV,
* Dostawa, montaż 2 kpi. zespołów uziemiających,
* Dostawa, montaż dwóch kompletów baterii kondensatorów regulacyjnych 15 kV,
* Połączenia kablowe rozdzielnicy 15kV z istniejącą siecią terenową o łącznej długości 1085m,
* Dostawa, montaż instalacji SOT w tym systemów: SSWiN, KD, ppoż., CCTV, gaszenia (w oparciu o agregaty gaśnicze),detekcji gazu SF6 i wodoru,
* Dostawa, montaż potrzeb własnych AC i DC wraz z bateriami akumulatorów,
* Dostawa, montaż telemechaniki wraz z edycją w systemie nadrzędnym,
* Dostawa, montaż urządzeń łączności,
* Wprowadzenie linii kablowych 110kV o łącznej długości 150m ,
* Instalacja uziemiająca i ochrona odgromowa,
* Demontaż budynku rozdzielni 15kV wraz z urządzeniami napowietrznej rozdzielni 110kV i 15kV,
* Rozruch i uruchomienie stacji 110/15kV Rzeszów Centralna

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl