Kontakt
DANE TELEADRESOWE

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 6,
24-100 Puławy

NIP: 5050130144;
REGON: 385574636;
numer BDO: 000352194

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000828732; kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł (wpłacony w całości)
Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl

PRZETARGI
w sprawach merytorycznych:
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: przetargi@elektropaks.pl

w sprawach technicznch
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: kosztorysy@elektropaks.pl

MARKETING I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: marketing@elektropaks.pl

PRZEWIERTY STEROWANE
tel/fax. +48 81 888-14-20
mobile:+48 883-331-508
e-mail: przewierty@elektropaks.pl

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: inwestycje@elektropaks.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: ksiegowosc@elektropaks.pl

KADRY
tel/fax. +48 81 888-14-20
e-mail: kadry@elektropaks.pl
 
Formularz kontaktowy