Stacja 110/15kV RPZ Tarchomin

Zakres robót obejmował:

* Opracowanie dokumentacji wykonawczej
* Budowę budynku stacji RPZ Tarchomin wyposażonego w instalacje: elektryczną, wentylacyjno-grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną
* Dostawę i montaż rozdzielnicy GIS 110kV oraz szaf sterowniczo-przekaźnikowych
* Dostawę i montaż rozdzielnicy 15kV, PW oraz zespołów uziemiających
* Wykonanie systemów detekcji usuwania SF6, SSWiN, ppoż
* Przebudowę słupa 11/4 do roli słupa kablowego oraz wykonanie połączeń kablowych 110kV, w tym głowic kablowych zlokalizowanych na słupie 11/4
* Wykonanie podłączeń TR1 i TR2 od strony 110kV i 15kV
* Budowę dróg oraz ogrodzenie terenu inwestycji
* Budowę odwodnienia dróg wewnętrznych oraz przyłączy wod-kan
* Testy i uruchomienie stacji 110/15kV RPZ Tarchomin
* Likwidację instniejącej rozdzielni napowietrznej

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl