Stacja 110/15/6kV RPZ Polesie

Zakres robót obejmował:
1.    Budowa dwóch odcinków kablowej linii 110kV o łącznej długości trasy ok. 1100m wraz z ułożeniem traktu światłowodowego na odcinku budowanym,
2.    Budowa wnętrzowej rozdzielni 110kV, w układzie H5- 2 pola liniowe 110kV, pole łącznika szyn i 2 pola transformatorowe 110kV,
3.    Budowa wnętrzowej rozdzieleni 15kV - 40 pól,
4.    Budowa wnętrzowej rozdzieleni 6kV - 18 pól (w gabarycie 15kV),
5.    Budowa nowego, wykonanego metodą tradycyjną budynku stacyjnego o kubaturze 4960,0m3, z pomieszczeniem nastawni, rozdzielni 110kV, rozdzieleni 15kV, rozdzielni 6kV, stanowisk transformatorów 110/15/6kV, stanowisk transformatorów uziemiających,  pozostałymi pomieszczeniami pomocniczymi oraz wszystkimi potrzebnymi instalacjami,
6.    Budowa rozdzielnicy potrzeb własnych prądu przemiennego 400/230V i potrzeb własnych prądu stałego 220V i 48V DC,
7.    Budowa 2 stacji kontenerowych jednotransformatorowych 15/6kV,
8.    Budowa 2 baterii akumulatorów 220V DC,
9.    Budowa obwodów wtórnych rozdzielni 110kV, 15kV i 6kV wraz z urządzeniami EAZ,
10.  Dostosowanie obwodów wtórnych na stacji 110/15kV Łąkowa wraz z urządzeniami EAZ,
11.  Dostosowanie obwodów wtórnych na stacji 110/15kV Pabianice oraz stacji 110/15kV Ruda (pole transformatora 110/15kV) wraz z urządzeniami EAZ,
12.  Budowa kablowej linii 15kV o przekroju 240mm2 (po dwie żyły na fazę) o dł. trasy 600m,
13.  Budowa układów pomiarowych i transmisji danych z układów pomiarowych,
14.  Wykonanie systemu nadzoru i kontroli dla stacji 110/15/6kV Polesie,
15.  Wykonanie węzła łączności dla stacji 110/15/6kv Polesie,
16.  Budowa dróg wewnętrznych na terenie stacji 110/15/6kV Polesie oraz budowę drogi dojazdowej od al. Politechniki,
17.  Budowa tunelu kablowego dla kabli SN o kubaturze 380,0m3,
18.  Budowa odwodnienia terenu rozdzielni oraz wykonanie niwelacji i zazielenia terenu stacji 110/15/6kV,
19.  Budowa ogrodzenia terenu stacji 110/15/6kV Polesie,
20.  Budowa oświetlenia terenu stacji 110/15/6kV Polesie,
21.  Wykonanie ochrony odgromowej stacji 110/15/6kV Polesie,
22.  Wykonanie uziemienia terenu stacji 110/15/6kV Polesie,
23.  Wyposażenie stacji 110/15/6kV Polesie w system ochrony obiektu wraz z wyposażeniem pomieszczeń stacji,
24.  Ułożenie na terenie stacji wszystkich linii kablowych SN, nN i kabli sterowniczych,
25.  Budowa wyprowadzeń 15kV na sieć terenową - 16 odcinków linii kablowych 15kV o łącznej długości kabla 15520m,
26.  Budowa wyprowadzeń 6kV na sieć terenową - 4 odcinki linii kablowych 6kV,
27.  Przeprowadzenie wszystkich prac demontażowych i utylizacyjnych,
28.  Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych,
29.  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
30.  Budowa linii 110kV w technologii przewiertów sterowanych o długości 2112m,
31.  Budowa linii 15kV w technologii przewiertów sterowanych o długości 300m,
32.  Przebudowa stanowisk transformatorów 110/15kV

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl