KZWM Kielce

Zakres robót obejmował:
* budowa nowego budynku rozdzielni 15kV
* przebudowa rozdzielni 110kV do układu H4
* budowa dwóch stanowisk transformatorów mocy 110/15kV
* budowa dwóch stanowisk transformatorów uziemiających
* budowa dróg i chodników
* budowa instalacji odwodnienia i odolejenia, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
* budowa oświetlenia terenu
* wymiana przewodu odgromowego na przewód OPGW w istniejącej linii 110kV relacji KZWM-Chemar (dł. ok. 1,5km)

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl