Linia Kawęczyn-Miłosna

Zakres robót obejmował:
* wykonanie demontażu istniejących słupów linii 110kV wraz z osprzętem
* montaż nowego słupa wraz z osprzętem
* wykonanie tras kablowych o łącznej długości 1470mb (ułożenie 4410mb kabla 110kV)
* wykonanie głowic na kablach 110kV
* wykonanie muf na kablach 110kV
* budowa kanalizacji teletechnicznej pierwotnej, światłowodowej linii kablowej w kanalizacji wtórnej o długości 1470mb
* wykonanie prac pomiarowych kabla 110kV i światłowodów
* przekazaniae do eksploatacji skablowanego odcinka linii

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl