Jakość

POLITYKA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Stanisław Jaroszek
P.P.H.U. „ ELEKTROPAKS”

Nadrzędnym celem Stanisław Jaroszek P.P.H.U. „ ELEKTROPAKS” jest podnoszenie wartości firmy poprzez jej ciągły rozwój.

Celem firmy jest:

 • ciągłe podnoszenie poziomu oraz jakości oferowanych usług
 • ciągły wzrost poziomu technicznego oferowanych usług
 • zarządzanie przedsięwzięciami w sposób kompleksowy jako generalny wykonawca inwestycji
 • stałe powiększanie zasięgu wykonywanych usług w zakresie nowych inwestycji.

Politykę realizujemy poprzez:

 • prowadzenie działalności skierowanej na budowanie pozytywnych relacji z Klientami oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością;
 • zaangażowanie pracowników w wytwarzanie usługi spełniającej wymagania Klienta.
 • ciągłe poznawanie i wdrażanie nowych technologii instalacyjnych
 • efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz zapewnienie środków na rzecz inwestycji;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami;
 • współpracę z wykonawcami i dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje i spełniającymi najwyższe wymagania dotyczące jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy;
 • systematyczną analizę i przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań dotyczących zarówno konfiguracji naszych usług .
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku usług ekonomicznych. Gwarancją realizacji zadań wynikających z niniejszej Polityki jest funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9000:2000.Kierownictwo Stanisław Jaroszek P.P.H.U. "ELEKTROPAKS" zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu jakości oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie. Polityka Stanisław Jaroszek P.P.H.U. „ ELEKTROPAKS” odpowiada ustalonym celom i obowiązuje wszystkich pracowników, wykonawców i dostawców dla nas pracujących i jest dla nich dostępna.

Stanisław Jaroszek
Właściciel firmy

Kontakt
Jaroszek Stanisław
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "ELEKTROPAKS"

Kolonia Łuszczów 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl