Budowa stacji 110/30kV Sgs-6 Osiny

Zakres robót obejmował:
* budowę budynku rozdzielni 110kV i 30kV;
* dostawę i montaż dwusystemowej, dwusekcyjnej rozdzielni GIS 110kV w izolacji gazowej SF6 (11 pól);
* dostawę i montaż dwusystemowej, jednorzędowej - sekcjonowanej rozdzielni 30kV w izolacji gazowej SF6 (19 pól);
* modernizację transformatorów mocy 31,5 MVA 110/30kV,    polegającą na dostosowaniu strony GN/DN do podejść kablowych i ograniczników przepięć w systemie CONNEX;
* budowę stanowisk transformatorów mocy TRI, TR2, TR3 i TR4, oraz bramek liniowych 110kV;
* wykonanie obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzieleni 110kV i 30kV;
* dostawę i uruchomienie potrzeb własnych AC i DC wraz z dwoma    zestawami baterii akumulatorów;
* wykonanie systemu sterowania i nadzoru SSilM;
* budowę kanałów kablowych (prefabrykowanych);
* budowę kanalizacji pierwotnej i wtórnej oraz instalacji teletechnicznej;
* budowę optotelekomunikacyjnej linii kablowej o łącznej długości 5650 m wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi;
* wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu wizyjnego;
* wykonanie przewiertów sterowanych:
 - dla rur przepustowych stalowych o średnicy rury 323,9/7,1 - 33 m,
 - dla rur osłonowych SRS o średnicy rury fi 200 - 610 m,
 - dla rur osłonowych SRS o średnicy rury fi 110 - 202 m;
* wyprowadzenie sześciu linii kablowych 30 kV ze stacji o łącznej długości 2016 m;
* wprowadzenie dwóch jednotorowych napowietrzno-kablowych linii 110 kV relacji Karolów-Osiny i Osiny-Chabielice do stacji o łącznej długości 800 m;
* wykonanie instalacji wod-kan.;
* budowę zjazdów i drogi wewnętrznej;
* wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu stacji;
* wykonanie pomiarów, testów i prób funkcjonalno-rozruchowych oraz uruchomienie stacji 110/30kV Sgs-6 "Osiny".

 

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl