Stacja 110/15kV RPZ Cybernetyki

Zakres robót etapu I obejmował:
1.    Opracowanie dokumentacji wykonawczych i powykonawczych,
2.    Demontaż istniejącego budynku i urządzeń stacji 15/15kV RSM Cybernetyki,
3.    Budowa budynku stacji 110/15kV RPZ Cybernetyki wraz z instalacjami, ogrodzeniem terenu stacji i zagospodarowaniem terenu,
4.    Montaż i uruchomienie czterosekcyjnej , 52-polowej rozdzielnicy 15kV wraz z obwodami wtórnymi,
5.    Budowa przyłączy wody oraz przyłączy sieci kanalizacji deszczowej oraz ściekowej,
6.    Budowa dwóch stanowisk dla transformatorów mocy 110/15kV o docelowej mocy 63/31,5/31,5MVA każdy,
7.    Budowa czterech stanowisk transformatorów uziemiających wraz z wyposażeniem,
8.    Budowa czterech stanowisk rezystorów uziemiających wraz z wyposażeniem,
9.    Wykonanie łączności,
10.    Wykonanie systemu telemechaniki,
11.    Budowa potrzeb własnych prądu przemiennego 400/230V i potrzeb własnych prądu stałego 220V,
12.    Wykonanie pomiaru rozliczeniowego stacji,
13.    Prace kontrolno-pomiarowe, uruchomienie urządzeń i rozruch stacji,

Zakres robót etapu II obejmował:
1. Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem dojścia do budynku stacyjnego,
2.  Dostawa i montaż podłogi technologicznej w pomieszczeniu rozdzielni 110kV pod rozdzielnicę 110kV GIS,
3.  Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 110kV GIS,
4.  Dostawa i montaż szaf sterowniczo-przekaźnikowych wraz z zabezpieczeniami dla części 110kV,
5.  Wyposażenie o część 110kV istniejącego sterownika telemechaniki Ex-MST2-E, rozdzielnicy potrzeb własnych, szafy łączności oraz szaf pomiaru energii elektrycznej,
6.  Wyposażenie komór transformatorów mocy w uziemniki i ograniczniki punktów  neutralnych oraz odłączniki z podwójnymi uziemnikami na mostach kablowych 15kV.
7.  Podłączenie transformatorów 110/15kV do systemu wentylacji komór wraz z cała dostawą materiałów w zakresie poszczególnych komór,
8 . Doposażenie transformatorów 110/15kV o ograniczniki przepięć punktów neutralnych (Connex),
9.  Budowa mostów kablowych WN i SN pomiędzy transformatorami 110/15kV, rozdzielnicami 110kV i 15kV,
10. Przełożenie kabli SN pomiędzy sekcjami w rozdzielnicy 15kV,
11.Wyposażenie w pozostałe elementy niezbędne do uruchomienia i pracy stacji jako RPZ,
12. Połączenie wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
13. Uruchomienie wszystkich urządzeń wraz z rozdzielnicą 110kV i transformatorami mocy 110/15/15kV stacji  energetycznej 110/15kV RPZ Cybernetyki na podstawie opracowanych projektów wykonawczych,
14 . Koordynacja prac i dostaw ze stroną dostawcy transformatorów mocy 110/15/15kV oraz wykonawcy linii  kablowych 110kV.
 

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Łuszczów-Kolonia 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl