Stacja 110/15kV RPZ Ursus Miasto

Zakres robót obejmował:
* kompletny budynek stacyjny wraz z instalacjami, ogrodzeniem terenu stacji i zagospodarowaniem terenu
* rozdzielnica GIS 110kV i 15kV
* linie 110kV zasilające rozdzielnicę 110kV do słupów nr 1 i 78 wraz z ich uzbrojeniem
* przebudowa sieci 15kV na terenie stacji
* automatyki zabezpieczeniowe 110 i 15kV wraz z szafami przekaźnikowo-sterowniczymi
* montaż transformatorów mocy 1 i 2 (dostawa Inwestora)
* zespoły uziemiające 1, 2, 3, 4
* rozdzielnica potrzeb własnych
* bateria akumulatorów i zasilacz prostownikowy
* układy pomiarowo-kontrolne
* system sterowania i nadzoru
* łączność i telekomunikacja
* wyposażenie stacji w sprzęt BHP, p. poż. i ogólny
* połączenie w/w aparatów z obwodami pierwotnymi, wtórnymi szafek kablowych, tabloc przekaźnikowych i sterowniczych oraz ich uruchomienie

 

 

 

Kontakt
Jaroszek Stanisław
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "ELEKTROPAKS"

Kolonia Łuszczów 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl