Stacja 110/15kV GPZ Bursaki

Zakres robót obejmował:
1.    Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej wraz z prawomocnym  pozwoleniem na budowę stacji 110/15kV Bursaki,
2.    Budowa budynku stacji GPZ Bursaki o kubaturze 2566,00m3
3.    Budowa ogrodzenia stacji GPZ Bursaki,
4.    Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
5.    Wykonanie przyłącza teletechnicznego,
6.    Wykonanie zjazdu i dróg wewnętrznych oraz ukształtowanie terenu,
7.    Kanały kablowe zewnętrzne,
8.    Budowa wnętrzowej sekcjonowanej rozdzielni 110kV w technologii GIS pracującej w układzie H-5 z możliwością dobudowy do każdej sekcji po 1 polu liniowym,
9.    Budowa wnętrzowej 22-polowej rozdzielni 15kV,
10.    Budowa zespołów uziemiających 15/0,4kV,
11.    Budowa dwóch wnętrzowych stanowisk transformatorów 110/15kV wraz  z misami olejowymi zaprojektowanych dla docelowych jednostek o mocy 40MVA,
12.    Dostawa i montaż dwóch transformatorów 110/15kV o mocy 25MVA,
13.    Wykonanie obwodów wtórnych stacji w zakresie automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, pomiaru energii, potrzeb własnych AC i DC, łączności, telemechaniki.
14.    Instalacje detekcji wodoru MD-2, CCTV, SSWiN, SSP,
15.    Budowa linii kablowej 110kV i światłowodowej relacji słup nr 25/1 - GPZ Bursaki oraz słupa kablowego rurowego 110kV,
16.    Budowa linii kablowej 110kV i światłowodowej relacji GPZ Bursaki - słup nr 25/2 oraz słupa kablowego rurowego 110kV,
17.    Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Lublin 400 - Lublin Bursaki, słup nr 24 - 25/1 - GPZ Bursaki
18.    Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Lublin Bursaki - Lublin Północ, GPZ Bursaki - słup nr 25/2-29,
19.    Wprowadzenie linii kablowych 15kV do stacji GPZ Bursaki,
20.    Pomiary i rozruch stacji 110/15kV Bursaki,
21.    Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji 110/15kV Bursaki

Kontakt
Jaroszek Stanisław
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "ELEKTROPAKS"

Kolonia Łuszczów 95 , 21-010 Łęczna

Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl